SAP Business Suite

SAP Business Suite představuje nejucelenější sadu podnikových aplikací na světě pro většinu odvětví. Software je připraven pro vytvoření kompletní integrace, neomezenou škálovatelnost a snadnou spolupráci prostřednictvím Internetu.

Jednotlivé aplikace SAP Business Suite vám pomohou řídit nejdůležitější podnikové procesy. Dohromady vám pomohou vytvořit těsnou integraci mezi podnikovými aplikacemi, která vám přinese hodnotu v každém ohledu a především v hodnotovém řetězci.

Základem aplikací SAP Business Suite je integrační a aplikační platforma SAP NetWeaver, která, kromě jiného, poskytuje otevřený zdrojový kód a nástroje pro vývoj komponent systému. Použití této platformy snižuje celkové náklady na vlastnictví napříč celým IT landscapem a podporuje rozvoj aplikací SAP Business Suite směrem k servisně orientované architektuře.


SAP Business Suite řešení

  • SAP Customer Relationship Management (CRM) je souhrnem podnikových funkcí pro prodej, služby a marketing. Díky tomu se podnik může zaměřit na tři vzájemně související oblasti týkající se vztahů se zákazníky: udržení vysokých výnosů, docílení operational excellence a zvýšení pružnosti podniku ve vztazích se zákazníky. Mezi klíčové podnikové scénáře patří: podpora marketingu, podpora prodeje, podpora služeb, webový kanál, podpora řízení interaktivního centra, řízení partnerských kanálů, řízení obchodní komunikace a řízení nabídek v reálném čase.
  • SAP Enterprise Resource Planning (ERP) pokrývá základní požadavky podniku na software, které má většina středních a velkých organizací ve všech odvětvích a sektorech. SAP ERP zahrnuje čtyři jednotlivá řešení, která podporují klíčové oblasti plánování podnikových zdrojů:
  • SAP ERP Financials obsahuje moduly finančního účetnictví (Financial Accounting), treasury a řízení tržních rizik (Treasury and Risk Management), controlling (Controlling), nemovitosti (Real Estate Management) a další. Veškeré funkce pracují v souladu s americkým zákonem Sarbanes-Oxley a druhou Basilejskou smlouvou. Díky tomu jsou podniky schopny připravovat transparentní finanční výkazy a zajistit i transparentní řízení.
  • SAP ERP Operations obsahuje moduly pořizování a provádění logistiky (Procurement and Logistics Execution), vývoj a výrobu produktu (Product Development and Manufacturing) a odbyt a služby (Sales and Service). Díky těmto řešením se logistika posouvá na vyšší úroveň, neboť funkce pro prodej, skladování, pořízení, přepravu a distribuci převádí do oblasti vzájemně spolupracujících podnikových řešení.
  • SAP ERP Human Capital Management (HCM) transformuje personální oddělení na organizaci dobře připravenou řídit a udržet si zaměstnance, což je základem každého úspěšného podniku. HCM přesouvá podnikové procesy personálního oddělení na web, neboť umožňuje stálý přístup k nejdůležitějším součástem práce personálního oddělení, například k náboru nových zaměstnanců, vzdělávání formou e-learningu a správě osobních dat zaměstnanců (portál Employee Self-Service).
  • SAP ERP Corporate Services – seskupuje mnoho základních podnikových služeb do uspořádaného balíčku, jehož součástí jsou řízení projektu a portfolia (Project and Portfolio Management), ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnost práce (Environment, Health and Safety), řízení cesty (Travel Management), management jakosti (Quality Management) a další.

 

  • SAP Product Lifecycle Management (PLM) je důležitý především pro podniky, které potřebují řešit problematiku řízení životního cyklu produktů. PLM také napomáhá těmto podnikům vyvíjet nové produkty, a to proto, že zahrnuje nástroje pro kreativitu a inovaci. Díky PLM mohou podniky také identifikovat a odstranit ta organizační omezení, která vedou ke snižování produktivity.PLM je také základem pro proces vývoje nových produktů a jejich uvedení na trh (NPDI). Pomocí NPDI jsou podniky schopné provázat lidi a informace, což vede k efektivnímu vzájemnému spojení odbytu, plánování, výroby, pořízení, údržby, poskytovatelů interních služeb a dalších organizačních jednotek. A mimo interní organizace podniku PLM umožňuje seskupení partnerů, dodavatelů, výrobců pracujících na zakázku podniku, externích poskytovatelů služeb, a dokonce i zákazníků pod jediným deštníkem vývoje lepších produktů.
  • SAP Supplier Relationship Management (SRM) je řešení pro řízení a podporu procesu pořízení toho zboží a služeb, které podnik potřebuje ke svému každodennímu provozu. SAP SRM je určen k optimalizaci a řízení vztahů mezi podnikem a jeho dodavateli. Komponenta SRM je zcela integrována s PLM, čímž umožňuje vysoký stupeň spolupráce mezi kupci produktu a dodavateli dílů. Procesy nabídek a jejich zpracování jsou také zjednodušeny. To vše má samozřejmě vliv i na SAP ERP, neboť finanční a logistická data jsou mezi jednotlivými systémy sdílena a jsou v nich také aktualizována. Komponenta SRM je však provázána i s SCM, čímž ještě rozšiřuje těsnou integraci s dodavatelským řetězcem podniku.
  • SAP Supply Chain Management (SCM) transformací běžného dodavatelského řetězce na dynamický dodavatelský řetězec zaměřený na zákazníka SAP SCM umožňuje podnikům plánovat a zjednodušit podnikovou síť logistiky a zdrojů, jejichž propojením vzniká dodavatelský řetězec. Obecně řečeno, dodavatelský řetězec sestává ze tří oblastí: zásobování, výroby a distribuce. Oblast zásobování se zaměřuje především na suroviny a komponenty potřebné pro výrobu, která je zase mění v hotové výrobky. A oblast distribuce se věnuje problematice pohybu hotových výrobků sítí distributorů, skladů a outletů. Dobrý produkt pro řízení dodavatelského řetězce vede ke zvýšení rychlosti a ziskovosti, vyplývajícímu z lepší spolupráce mezi podniky; zlepšený přehled o dodavatelích a zákaznících podniku usnadňuje vytvoření více předvídatelného dodavatelského řetězce schopného využít okolností, minimalizovat náklady a maximalizovat marže díky:
   (a) zlepšené schopnosti reagovat dané náhledem na celý dodavatelský řetězec v reálném čase,
   (b) zlepšené obrátkovosti zásob způsobené synchronizací vstupů s výstupy (tj. vyvážením zásobování s potřebami),
   (c) stimulováním spolupráce, a to v důsledku zvýšené viditelnosti trendů, které je možné si zobrazit pomocí monitorování dodavatelského řetězce a jeho analýz.

   

 

SAP NetWeaver

SAP NetWeaver je aplikační a integrační platforma založená na otevřených standardech. Zahrnuje standardizované integrační komponenty pro integraci uživatelských rozhraní, integraci informací a aplikací.

V rámci platformy je k dispozici komplexní soubor technologií, nástrojů a komponent, které umožňují integraci a propojení podnikových aplikací a SW komponent v heterogenním prostředí, ale rovněž integraci procesů (jak uvnitř podniku, tak mimo něj), které jsou těmito aplikacemi realizovány.
SAP NetWeaver jako technická základna zaručuje maximální spolehlivost, bezpečnost a škálovatelnost. Platforma založená na webových službách nabízí ucelený, pevně integrovaný soubor funkcí a vlastností. Další výhodou je možnost využití množství standardně dodávaného obsahu – předkonfigurovaných integračních scénářů – pomáhá redukovat potřebu integračních kapacit na straně zákazníka, čímž snižuje náklady spojené s integračními procesy.


NetWeaver integrační komponenty

  • Řízení základu (Foundation Management) – zahrnuje SAP NetWeaver Application Server (což je základní platforma pro SAP Business Suite), Identity Management (pro správu identit uživatelů a jejich přístupů k systémům) a SAP Solution Manager (pro řízení implementací jednotlivých systémů SAP a jejich následného provozu po dobu životnosti),
  • Middleware – sestává ze SAP NetWeaver Process Integration (tato aplikace se používá k integraci aplikací společnosti SAP s aplikacemi třetích stran a jejich daty), partnerských adaptérů (sloužících ke zjednodušení složitých systémových připojení v podnikových sítích) a podpory různých standardních protokolů (nezbytných pro podporu vzájemných propojení podniků),
  • Řízení informací (Information Management) – její součástí je SAP NetWeaver Master Data Management (tato aplikace slouží k řízení a synchronizaci dat používaných v celém podniku), SAP NetWeaver Business Warehouse a Warehouse Accelerator (což jsou již dlouho používaná řešení společnosti SAP pro datový sklad a vyhledávání informací) a SAP Information Lifecycle Management (umožňuje efektivní řízení původních SAP systémů z hlediska shody se zákonnými předpisy),
  • Produktivita týmu (Team Productivity) – obsahuje nástroje a aplikace pro zlepšení uživatelského prožitku, jako například SAP NetWeaver Portal (umožňuje webový přístup k aplikacím SAP, založený na rolích), SAP NetWeaver Mobile (zajišťuje přístup promobilní uživatele) a SAP NetWeaver Enterprise Search (což je brána k podnikovým informacím),
  • Kompozice (Composition) – zahrnuje nástroje pro vývoj, monitorování a řízení podnikových procesů pomocí SAP NetWeaver Composition Environment, SAP NetWeaver Developer Studio (pro vývoj složitějších podnikových aplikací) a SAP NetWeaver Visual Composer (určený pro rychlý vývoj podnikových aplikací založený na modelech; není nutné psát jakýkoliv kód),
  • Řízení podnikových procesů (Business Process Management) – obsahuje část prostředí SAP NetWeaver Composition Environment, do níž patří SAP NetWeaver Business Process Management (slouží k modelování a spouštění podnikových procesů) a SAP NetWeaver Business Rules Management (umožňuje vytváření a správu podnikových pravidel popisujících podnikové procesy).

 

 

Sdílejte tuto stránku

FacebookTwitterVimeoShare to Stumble UponMore...