Outsourcování (převedení) části nebo celého komplexu IT služeb, které doposud organizace realizovala výhradně ve vlastní režii, na externí organizaci, umožní koncentraci zdrojů na hlavní předmět podnikání a tím dosáhnout zlepšení obchodních procesů a konkurenceschopnosti.


Obecně lze definovat následující typy outsourcingu.

  • Kompletní outsourcing IT – v tomto režimu převezme veškerý běh a provoz vašeho IT oddělení dodavatel včetně zaměstnanců.
  • Outsourcing vybraného procesu – dodavatel vykonává pouze určitou oblast, která je nákladná nebo problematicky zajistitelná vlastními silami společnosti.
  • Aplikační outsourcing – zajišťuje běh a provoz dané aplikace nebo informačního systému.
  • Technologický outsourcing – dodavatel zajišťuje technologie pro běh vašeho IT. Může se jednat o dodávku a správu serverů nebo osobních PC a periferií. Outsourcer v tomto případě dodá hardware a zajistí jeho běh a případně modernizaci.
  • Personální outsourcing – dodavatel Vám dodá – prodá na určitou dobu IT specialisty a nebo celé projektové týmy.

   

Naše společnost se zabývá outsourcingem informačních a komunikačních technologií ve všech jeho formách.

 


Proč využít našeho outsourcingu IS/ICT?

  • ekonomické přínosy vyplývající z kvalitnější podpory hlavního předmětu podnikání,
  • dostupnost kvalitních lidských zdrojů a přístup k know-how,
  • snížení nákladů na provoz IS/ICT,
  • plánování nákladů na provoz IS/ICT,
  • garance dostupnosti služby,
  • omezení rizik vzniklých výpadkem IS/ICT,
  • přesun rizik s provozem IT na další subjekt za pevně stanovených podmínek a sankcí,
  • zvýšení funkčnosti IS/ICT,
  • rozložení nezbytných investičních výdajů do IT na delší časové období,
  • finanční zdroje a kapitálové prostředky.

   

 

Sdílejte tuto stránku

FacebookTwitterVimeoShare to Stumble UponMore...