Corporate Financial Management (CFM)

CFM je komplexní manažerský informační systém postavený na platformě OLAP technologie Jedox Palo a svými vlastnostmi zabezpečuje veškeré nároky požadované od moderních systémů Business Intelligence či Performance Management. Umožňuje tedy tvořit nejen plány a budoucí verze vývoje pro různé oblasti podnikání a poskytovat výstupy a srovnání se skutečností, ale také umožňuje vyhledat odchylky a pomáhá hledat důvody jejich vzniku a i možné cesty k nápravě. Samozřejmostí je integrovaný reporting a nástroje pro analýzu, včetně neomezené možnosti tvorby vlastních reportů. Optimalizace veškerých postupů snižuje výrazně nejen náklady na proces, ale především dodatečné náklady vyplývající z krizových situací.


Přínosy MIS CFM:

  • Zrychlení práce s daty z informačního sytému
  • Redukce času potřebného pro průběh plánovacího cyklu až o 75%
  • Redukce času potřebného pro reporting až o 60%
  • Místo hledání dat – analýza odchylek a návrhy na zlepšení
  • Zpřehlednění manažerských informací
  • Provázání jednotlivých oblastí mezi sebou
  • Větší orientace na plán a jeho plnění
  • Otevřenost systému
  • Rozvoj manažerského systému v návaznosti na změny řízení
  • Rychlé vyhledání příčin odchylek
  • Rychlá doba implementace s jasně danými fázemi

 

CFM MediXen

CFM MediXen je nástroj určený k řízení zdravotnického zařízení. Na jedné straně pomáhá zpracovat data zrůzných informačních (datových) zdrojů a umožňuje jejich vyčištění. Na straně druhé poskytuje nástroje pro modelování budoucího vývoje na základě omezujících parametrů systému zdravotní péče v České republice. Takto zpracované plány a modely budoucího vývoje jsou následně porovnávány se skutečností.


Přínosy CFM MediXen:

  • Rozbor úhradové vyhlášky
  • Modelování dopadů úhradových vyhlášek do budoucích úhrad
  • Tvorba ukazatelů nad agendou zdravotních, ekonomických, personálních a statistických dat i DRG
  • Komparační sestavy mezi jednotlivými odbornostmi, středisky nebo primariáty
  • Modelování restrukturalizací lůžkového fondu, ambulantní péče či komplementu
  • Aplikace nástrojů pro klinický audit zdravotnického zařízení
  • Analýza dopadů „balíčkových“ návrhů od ZP
  • Controlling vykazování ZP společně s nákladových controllingem
  • Ve spolupráci s vedením ZZ stanovení „kontrolních“ bodů a cílů pro primariáty
  • Definice mechanismu zjišťování odchylek od „kontrolních“ bodů

Sdílejte tuto stránku

FacebookTwitterVimeoShare to Stumble UponMore...